Jubileusz 110-lecia SPOŁEM Grajewo

Jubileusz 110-lecia SPOŁEM Grajewo

     Początki ruchu spółdzielczego w Grajewie datowane są na 30 listopada 1913 roku, kiedy to dwóch księży powołało do życia Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość”. Dzięki ich zaangażowaniu i zbudowaniu solidnych fundamentów spółdzielczości w obecnym roku obchodzimy 110-lecie działalności SPOŁEM Grajewo.
     Jest to niezwykle ważny moment w historii naszej firmy. Dlatego w ciągu całego roku możecie spodziewać się wielu interesujących przedsięwzięć, które systematycznie będziemy podejmować. Działaniami związanymi z jubileuszem obejmiemy zarówno sklepy stacjonarne, miasto Grajewo, jak i stronę internetową www.pssgrajewo.pl oraz profil na Facebooku: www.facebook.com/gamagrajewo.
     Obchody 110-lecia uświetnią między innymi konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Zorganizujemy także we współpracy z GCK piknik w parku Solidarności, który odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, a jesienią w naszych sklepach będziecie mogli spróbować swoich sił w jubileuszowej loterii. Uchylamy rąbka tajemnicy, gdyż to tylko część działań, które zaplanowaliśmy na 2023 rok.
     Dziękujemy, że jesteście z nami w tym wyjątkowym, 110-tym roku działalności SPOŁEM Grajewo i zapraszamy do wspólnego udziału w jego obchodach.

GP

 

Gazetka promocyjna Nr 3
obowiązuje w okresie
02.02.2023-13.02.2023
lub do wyczerpania zapasów

 

 

 

 

Ulotka promocyjna
obowiązuje w okresie
16.01-31.01.2023
lub do wyczerpania zapasów

 

 

Budowa wiaduktu

SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. informuje, że w związku ze złożeniem Burmistrzowi miasta Grajewo petycji w sprawie planowanej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy ul. Piłsudskiego w Grajewie z dnia 24.08.2021r., którą podpisali mieszkańcy Grajewa i podmioty funkcjonujące na terenie miasta Grajewo, zgodnie z upoważnieniem osób podpisujących petycję, SPOŁEM PSS w Grajewie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Barbarę Sulewską przekazała w/w petycję do wiadomości:
1. Ministerstwu Infrastruktury,
2. PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. Centrali Realizacji Inwestycji Region Północ,
3. Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
4. Radzie Miasta Grajewo,
5. Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Łomży
6. Posłowi na Sejm Panu Kazimierzowi Gwiazdowskiemu
7. Marszałkowi Województwa Podlaskiego,
8. Wojewodzie Podlaskiemu
wraz z listą osób podpisujących petycję.
Na skutek powyższego Ministerstwo Infrastruktury Departament Kolejnictwa przekazało pismo z dn. 06.09.2021r. dotyczące otrzymania petycji jednocześnie przekazując informację na temat przetwarzania danych osobowych celem przekazania osobom popierającym i podpisującym petycję.
W związku z tym przekazujemy informację na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) publikując je na stronie internetowej www.pssgrajewo.pl
Załączniki:
Pismo MI, Informacja RODO MI

#GaszynChallenge