koronawirus

Warszawa, 10.03.2020 r.

Informacja przygotowana
na podstawie

rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

dla branży handlowej

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia
koronawirusem

W obiektach handlowych zaleca się

 

1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

 

2) Promować dokonywanie płatność bezgotówkowych w placówkach handlowych.

 

3) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcje środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 

4) Upewnić się, ze osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

 

5) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

 

6) Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć race.

 

7) Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.

 

8) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 

9) Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

 

10) Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

– powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

 

– wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

 NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne
powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny
pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postepowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.