Przeciwdziałanie Marnowaniu Żywności

W związku z obowiązkiem wynikającym z „Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności” art. 5 pkt 10 niniejszej ustawy /Dz.U. 2019 poz. 1680 z poźn. zm./ SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. informuje, że w 2023 roku wysokość należnej opłaty za marnowanie żywności zgodnie ze sprawozdaniem złożonym do WFOŚiGW w Białymstoku wyniosła 157,13 zł za sklep nr 5 i 262,73 zł za sklep nr 6. W związku z tym, że jej wysokość nie przekroczyła kwoty 300,00 zł za sklep – opłata nie jest przekazywana na rachunek funduszu ochrony środowiska.