O nas

Oś czasu

Nasza historia

Nasi pracownicy

1 lutego 2013 roku przedsiębiorstwo „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Grajewie zostało wniesione aportem do SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o.. Spółka kontynuuje dotychczasową działalność handlową Spółdzielni, prowadząc sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych i przemysłowych codziennego użytku w 8 placówkach handlowych w Grajewie, 1 w Szczuczynie oraz 1 w Ełku.

W ofercie SPOŁEM znajduje się bogaty wybór wędlin, nabiału, pieczywa, alkoholi oraz wiele artykułów spożywczych i chemii gospodarczej niezbędnych w codziennym życiu. Duży nacisk położony jest na świeżość sprzedawanych produktów, ich wysoką jakość oraz zaspokojenie potrzeb i przyzwyczajeń zakupowych klientów. Dlatego też oferta grajewskiej SPOŁEM zawiera wiele markowych produktów polskich producentów.

Wszystkie placówki handlowe SPOŁEM w Grajewie wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy i urządzenia pozwalające na sprawne, zintegrowane zarządzanie oraz szybki przepływ informacji o towarach, przyjmowanie płatności kartą płatniczą oraz prowadzenie sprzedaży doładowań telefonicznych.

Bardzo duża liczba klientów dokonujących zakupów w placówkach Spółki świadczy o zaufaniu, jakim cieszy się sieć sklepów grajewskiej SPOŁEM.

Od lat SPOŁEM w Grajewie stara się współpracować z lokalnymi producentami, dostawcami towarów, usług czy wykonawcami robót budowlano-montażowych. M.in. remont „Delikatesów” w Grajewie przy u. Piłsudskiego 13 , budowę sklepu w Grajewie na Os. Południe 18, budowę supermarketu „Wiktor” w Grajewie przy u. Targowej 9, budowę magazynu sklepu w Grajewie, ul. Konopska 19A, remont kapitalny budynku dawnej piekarni z dostosowaniem do potrzeb ARiMR w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 72 realizowały lokalne firmy, przyczyniając się w ten sposób na zachowanie wpływów podatkowych w naszym powiecie, bądź regionie.

SPOŁEM w Grajewie od 2008 roku działa w ramach Partnerskiego Serwisu Detalicznego, z którym współpracuje ponad 80 spółdzielni / spółek „Społem” z całego kraju.

Miło jest nam poinformować, że SPOŁEM PSS w Grajewie znalazła się w „Podlaskiej Złotej Setce Przedsiębiorstw 2006, 2007 i 2008” w kategorii najwyższy przychód netto ze sprzedaży rankingu Kuriera Podlaskiego, uzyskała tytuły „Gazeli Biznesu” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 w rankingu Pulsu Biznesu małych i średnich najdynamiczniej rozwijających się firm, tytuły „Geparda Biznesu Województwa Podlaskiego” 2007, 2016, 2020, tytuły „Super Firmy” 2010 ,2011 i 2012, tytuł „Diamentu miesięcznika Forbes 2012” , 07.12.2012r nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo w kategorii „Mecenas Wolontariatu”, 23.05.2014r. nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo „WILK ROKU 2013” kategoria GOSPODARKA PRZEDSIĘBIORCA ROKU oraz tytuły BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2019 I 2020 WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.


Oś czasu


Następna informacja
1913
Dnia 30.11.1913r. zarejestrowano Robotniczą Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość” z odpowiedzialnością udziałami w Grajewie. Powstała ona z inicjatywy dwóch miejscowych księży jako alternatywa na wszechobecny handel prowadzony przez Żydów. Potwierdzenie tego faktu znajduje się w Archiwum Państwowym w Białymstoku w wykazie dokumentów Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego – sygn. 1216, k.53-54 w wykazie stowarzyszeń działających na terenie powiatu szczuczyńskiego ze stycznia 1914r.
1926-1938
W Rejestrze Spółdzielni Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 12.06.1926r. pod Nr 67 znajduje się informacja o zmianie nazwy na Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Grajewie z zarejestrowanym zarządem w składzie : Gałęzki Zygmunt, Białkowski Jan, Nowacki Stanisław, Bisowacki Józef. Działalność Spółdzielni w okresie przedwojennym nie wyglądała najlepiej. Uchwałami Walnych Zebrań z 1934r. przystąpiono do jej likwidacji. Trwała ona do 16.05.1938r., kiedy to postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży pod Nr 67/VI wykreślono Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Grajewie z rejestru.
1946-1950
W dniu 12.09.1946r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Spożywców „Kolejarz” w Grajewie. Rejestracja Spółdzielni, która swoją siedzibę miała w Grajewie przy ul. Szczuczyńskiej 2 nastąpiło dnia 06.12.1946r.w Sądzie Okręgowym w Ełku. W skład jej Zarządu weszli – Szypulski Stanisław, Lewkiewicz Jan , Świderski Czesław. Dnia 14.02.1949r. w Rejestrze Spółdzielni Sądu Okręgowego w Ełku wpisano zmianę nazwy Spółdzielni na Grajewska Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami w Grajewie z siedzibą w Grajewie przy ul. Kirszbauma 6. W składzie Zarządu znaleźli się – Zieliński Tadeusz – Prezes, Malec Franciszek, Wąsowski Józef. Od 10.09.1949r. zmienili się członkowie Zarządu na Piotrowskiego Ludwika i Łazarskiego Mariana. Od 01.07.1950r. Głównym Księgowym został Miłkowski Antoni.
1956-1977
Dopiero w 1956r. następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu i zostaje nim Pan Lis Kazimierz, od 1959r. – Czop Marian i ponownie zarejestrowany 30.12.1959r. Prezes Zieliński Tadeusz piastujący tę funkcję do 1965r.. Od 06.08.1965r. do 1977r. Prezesem Spółdzielni zostaje Pan Kunda Konrad . W tym okresie powstają struktury wojewódzkie i Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie 11.11.1968r. zostaje wykreślona z rejestru Spółdzielni i wcielona do „Społem’ Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku , Oddział w Grajewie. Kolejną zmianę przeszła Spółdzielnia w 1977r. w wyniku zmiany podziału Polski na nowe województwa i stała się oddziałem „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Łomży. W 1977r. Prezesem „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Łomży , Oddziału w Grajewie został Pan Pieńczykowski Jarosław.
1983-1994
Od 14.01.1983r. po kolejnym przekształceniu „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie zaczęła funkcjonować jako samodzielna firma. Jej Prezesem został Pan Pieńczykowski Jarosław, który swoją funkcję pełnił do 1985r.. W latach 1985 do 1990r. Prezesem Spółdzielni był Pan Luto Bronisław. Od 01.04.1990r. do 31.12.1994r. funkcję Prezesa piastował Pan Kupiec Edward.
1995
Od 01.01.1995r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Panią Sulewską Barbarę, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.
2012-2013
Członkowie „Społem” PSS w Grajewie w 2012r. podjęli decyzję o podjęciu procesu gospodarczego przekształcenia Spółdzielni w Spółkę. Dnia 13.11.2012r. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie utworzyła spółkę pod firmą SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem. Uchwałami Zebrań Przedstawicieli z dnia 08.11.2012r. i 18.12.2012r. podjęto decyzję o postawieniu z dniem 01.01.2013r. „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Grajewie w stan likwidacji. Na Likwidatora Spółdzielni powołano Panią Sulewską Barbarę. Z dniem 01.02.2013r. Spółdzielnia w likwidacji w rozumieniu art. 55¹ i art. 55² k.c. wniosła aport do Spółki w postaci całego przedsiębiorstwa Spółdzielni w likwidacji.
Obecnie
Spółka SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. ( KRS 0000441735, NIP 719-156-59-16, REGON 200746800) kontynuuje dotychczasową działalność Spółdzielni. Prezesem Zarządu Spółki została Pani Sulewska Barbara.
(1913) Ulica Piłsudskiego
(1926-1938) Sklep Społem na skrzyżowaniu Rynku i ówczesnej ul. Białostockiej - 1928r.
(1946-1950) Grajewska Spółdzielnia Spożywców - 1949r.
(1956-1977) Czyn społeczny - fundamenty Delikatesów
(1983-1994) Walne Zgromadzenie "Społem" w Restauracji "Jagienka" - 1983r.
(1995) Obecna Prezes SPOŁEM Grajewo - Barbara Sulewska
(2012-2013) Załoga sklepu Delikatesy
(Obecnie) Mural na budynku SDH Lotos
1913
Dnia 30.11.1913r. zarejestrowano Robotniczą Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość” z odpowiedzialnością udziałami w Grajewie. Powstała ona z inicjatywy dwóch miejscowych księży jako alternatywa na wszechobecny handel prowadzony przez Żydów. Potwierdzenie tego faktu znajduje się w Archiwum Państwowym w Białymstoku w wykazie dokumentów Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego – sygn. 1216, k.53-54 w wykazie stowarzyszeń działających na terenie powiatu szczuczyńskiego ze stycznia 1914r.
1926-1938
W Rejestrze Spółdzielni Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 12.06.1926r. pod Nr 67 znajduje się informacja o zmianie nazwy na Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Grajewie z zarejestrowanym zarządem w składzie : Gałęzki Zygmunt, Białkowski Jan, Nowacki Stanisław, Bisowacki Józef. Działalność Spółdzielni w okresie przedwojennym nie wyglądała najlepiej. Uchwałami Walnych Zebrań z 1934r. przystąpiono do jej likwidacji. Trwała ona do 16.05.1938r., kiedy to postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży pod Nr 67/VI wykreślono Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Grajewie z rejestru.
1946-1950
W dniu 12.09.1946r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Spożywców „Kolejarz” w Grajewie. Rejestracja Spółdzielni, która swoją siedzibę miała w Grajewie przy ul. Szczuczyńskiej 2 nastąpiło dnia 06.12.1946r.w Sądzie Okręgowym w Ełku. W skład jej Zarządu weszli – Szypulski Stanisław, Lewkiewicz Jan , Świderski Czesław. Dnia 14.02.1949r. w Rejestrze Spółdzielni Sądu Okręgowego w Ełku wpisano zmianę nazwy Spółdzielni na Grajewska Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami w Grajewie z siedzibą w Grajewie przy ul. Kirszbauma 6. W składzie Zarządu znaleźli się – Zieliński Tadeusz – Prezes, Malec Franciszek, Wąsowski Józef. Od 10.09.1949r. zmienili się członkowie Zarządu na Piotrowskiego Ludwika i Łazarskiego Mariana. Od 01.07.1950r. Głównym Księgowym został Miłkowski Antoni.
1956-1977
Dopiero w 1956r. następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu i zostaje nim Pan Lis Kazimierz, od 1959r. – Czop Marian i ponownie zarejestrowany 30.12.1959r. Prezes Zieliński Tadeusz piastujący tę funkcję do 1965r.. Od 06.08.1965r. do 1977r. Prezesem Spółdzielni zostaje Pan Kunda Konrad . W tym okresie powstają struktury wojewódzkie i Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie 11.11.1968r. zostaje wykreślona z rejestru Spółdzielni i wcielona do „Społem’ Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku , Oddział w Grajewie. Kolejną zmianę przeszła Spółdzielnia w 1977r. w wyniku zmiany podziału Polski na nowe województwa i stała się oddziałem „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Łomży. W 1977r. Prezesem „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Łomży , Oddziału w Grajewie został Pan Pieńczykowski Jarosław.
1983-1994
Od 14.01.1983r. po kolejnym przekształceniu „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie zaczęła funkcjonować jako samodzielna firma. Jej Prezesem został Pan Pieńczykowski Jarosław, który swoją funkcję pełnił do 1985r.. W latach 1985 do 1990r. Prezesem Spółdzielni był Pan Luto Bronisław. Od 01.04.1990r. do 31.12.1994r. funkcję Prezesa piastował Pan Kupiec Edward.
1995
Od 01.01.1995r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Panią Sulewską Barbarę, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.
2012-2013
Członkowie „Społem” PSS w Grajewie w 2012r. podjęli decyzję o podjęciu procesu gospodarczego przekształcenia Spółdzielni w Spółkę. Dnia 13.11.2012r. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie utworzyła spółkę pod firmą SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem. Uchwałami Zebrań Przedstawicieli z dnia 08.11.2012r. i 18.12.2012r. podjęto decyzję o postawieniu z dniem 01.01.2013r. „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Grajewie w stan likwidacji. Na Likwidatora Spółdzielni powołano Panią Sulewską Barbarę. Z dniem 01.02.2013r. Spółdzielnia w likwidacji w rozumieniu art. 55¹ i art. 55² k.c. wniosła aport do Spółki w postaci całego przedsiębiorstwa Spółdzielni w likwidacji.
Obecnie
Spółka SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. ( KRS 0000441735, NIP 719-156-59-16, REGON 200746800) kontynuuje dotychczasową działalność Spółdzielni. Prezesem Zarządu Spółki została Pani Sulewska Barbara.


Nasza historia


Dnia 30.11.1913r. zarejestrowano Robotniczą Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość” z odpowiedzialnością udziałami w Grajewie. Powstała ona z inicjatywy dwóch miejscowych księży jako alternatywa na wszechobecny handel prowadzony przez Żydów. Potwierdzenie tego faktu znajduje się w Archiwum Państwowym w Białymstoku w wykazie dokumentów Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego – sygn. 1216, k.53-54 w wykazie stowarzyszeń działających na terenie powiatu szczuczyńskiego ze stycznia 1914r.

W Rejestrze Spółdzielni Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 12.06.1926r. pod Nr 67 znajduje się informacja o zmianie nazwy na Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Grajewie z zarejestrowanym zarządem w składzie : Gałęzki Zygmunt, Białkowski Jan, Nowacki Stanisław, Bisowacki Józef. Działalność Spółdzielni w okresie przedwojennym nie wyglądała najlepiej. Uchwałami Walnych Zebrań z 1934r. przystąpiono do jej likwidacji. Trwała ona do 16.05.1938r., kiedy to postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży pod Nr 67/VI wykreślono Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Grajewie z rejestru.

W dniu 12.09.1946r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Spożywców „Kolejarz” w Grajewie. Rejestracja Spółdzielni, która swoją siedzibę miała w Grajewie przy ul. Szczuczyńskiej 2 nastąpiło dnia 06.12.1946r.w Sądzie Okręgowym w Ełku. W skład jej Zarządu weszli – Szypulski Stanisław, Lewkiewicz Jan , Świderski Czesław. Dnia 14.02.1949r. w Rejestrze Spółdzielni Sądu Okręgowego w Ełku wpisano zmianę nazwy Spółdzielni na Grajewska Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami w Grajewie z siedzibą w Grajewie przy ul. Kirszbauma 6. W składzie Zarządu znaleźli się – Zieliński Tadeusz – Prezes, Malec Franciszek, Wąsowski Józef. Od 10.09.1949r. zmienili się członkowie Zarządu na Piotrowskiego Ludwika i Łazarskiego Mariana. Od 01.07.1950r. Głównym Księgowym został Miłkowski Antoni.

Dopiero w 1956r. następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu i zostaje nim Pan Lis Kazimierz, od 1959r. – Czop Marian i ponownie zarejestrowany 30.12.1959r. Prezes Zieliński Tadeusz piastujący tę funkcję do 1965r..

Od 06.08.1965r. do 1977r. Prezesem Spółdzielni zostaje Pan Kunda Konrad . W tym okresie powstają struktury wojewódzkie i Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie 11.11.1968r. zostaje wykreślona z rejestru Spółdzielni i wcielona do „Społem’ Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku , Oddział w Grajewie.

Kolejną zmianę przeszła Spółdzielnia w 1977r. w wyniku zmiany podziału Polski na nowe województwa i stała się oddziałem „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Łomży.

W 1977r. Prezesem „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Łomży , Oddziału w Grajewie został Pan Pieńczykowski Jarosław.

Od 14.01.1983r. po kolejnym przekształceniu „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie zaczęła funkcjonować jako samodzielna firma. Jej Prezesem został Pan Pieńczykowski Jarosław, który swoją funkcję pełnił do 1985r..

W latach 1985 do 1990r. Prezesem Spółdzielni był Pan Luto Bronisław.

Od 01.04.1990r. do 31.12.1994r. funkcję Prezesa piastował Pan Kupiec Edward.

Od 01.01.1995r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Panią Sulewską Barbarę, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Członkowie „Społem” PSS w Grajewie w 2012r. podjęli decyzję o podjęciu procesu gospodarczego przekształcenia Spółdzielni w Spółkę.

Dnia 13.11.2012r. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie utworzyła spółkę pod firmą SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem. Uchwałami Zebrań Przedstawicieli z dnia 08.11.2012r. i 18.12.2012r. podjęto decyzję o postawieniu z dniem 01.01.2013r. „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Grajewie w stan likwidacji. Na Likwidatora Spółdzielni powołano Panią Sulewską Barbarę.

Z dniem 01.02.2013r. Spółdzielnia w likwidacji w rozumieniu art. 55¹ i art. 55² k.c. wniosła aport do Spółki w postaci całego przedsiębiorstwa Spółdzielni w likwidacji.

Spółka SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. ( KRS 0000441735, NIP 719-156-59-16, REGON 200746800) kontynuuje dotychczasową działalność Spółdzielni. Prezesem Zarządu Spółki została Pani Sulewska Barbara.


Nasi pracownicy